Teamcoaching

Wilt u als leidinggevende het persoonlijk leiderschap van uw medewerkers vergroten en/of een effectievere samenwerking en communicatie in uw team?

Dan kunt u gebruik maken van de teamtrainingen gebaseerd op Insights Discovery. Insights Discovery is een instrument dat persoonlijke voorkeursstijlen van mensen meet, op basis van de theorie van Carl Jung. Het gaat daarbij om:

  • Zelfinzicht: het verkrijgen van inzicht in eigen voorkeursstijl in gedrag en communicatie met anderen.
  • Inzicht in anderen: het herkennen van gedragsstijlen van anderen en de waarde ervan inzien.
  • Afstemmen op en verbinding maken met de ander: voldoen aan de behoeften van anderen door hun persoonlijke behoeften beter te begrijpen en daarop in te spelen.

Op basis van een online vragenlijst wordt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze de voorkeuren van de medewerkers in kaart gebracht. Elke medewerker ontvangt zijn eigen profiel. Dit geeft de medewerker inzicht in zichzelf.

Door in de training interactief te werken met de profielen krijgt de medewerker ook inzicht in collega's en in de wijze waarop ze effectief op elkaar kunnen afstemmen. Afhankelijk van de vraag van uw team kan er specifieke aandacht besteed worden aan diverse thema's zoals samenwerken, communicatie, omgaan met veranderingen, inzetten op persoonlijke- en teamsterktes, zwakten en ontwikkelingsmogelijkheden, etc.

Na afloop van de training spreekt het team een gemeenschappelijke taal wat de afstemming bevordert en praktisch bruikbaar is bij de individuele begeleiding van medewerkers. Tevens biedt de 'gemeenschappelijke taal' een basis om in de toekomst andere thema's op te pakken in trainingsverband.

Heeft u interesse in een workshop Insights Discovery, neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Samen verkennen we uw wensen en de mogelijkheden.

"Ik ben in 2015 gestart als manager bij een zorgorganisatie in Amsterdam met als doel Informatiemanagement op de kaart te zetten. In dit verandertraject was ik op zoek naar een werkvorm om op creatieve en speelse manier de medewerkers te inspireren en gezamenlijk invulling te gaan geven aan de nieuwe afdeling Informatiemanagement. Yvon heeft mij geholpen om door middel van workshops de onderlinge samenwerking te vergroten. Yvon is daarin een geweldige inspirator waardoor elke medewerker een helder inzicht heeft van de eigen sterkten, blinde vlekken en communicatiestijl. Door interactief te werken in workshops is ook een helder beeld ontstaan hoe je gebruik kan maken van elkaars kwaliteiten en wat je vooral en wel en niet moet doen in de samenwerking met elkaar. Yvon creƫert hierin een prettige en veilige sfeer waardoor een ieder zich vrij voelt om de eigen mening te ventileren. Ik kijk terug op geslaagde teamdagen waarin we mooie stappen hebben kunnen zetten."

Marijke van Batenburg, manager informatiemanagement HVO Querido

Discovery Insights(1)